להתמיד בלימוד

קוד: ביאור:משלי ח34 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ח    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   סיכום 
ח34 אַשְׁרֵי אָדָם שֹׁמֵעַ לִי, לִשְׁקֹד עַל דַּלְתֹתַי יוֹם יוֹם, לִשְׁמֹר מְזוּזֹת פְּתָחָי;

 סגולות

"- הרבה אושר יהיה לכל אדם השומע לי, השוקד (מזדרז להגיע) אל דלתותיי בהתמדה, יום אחר יום, השומר ומחכה ליד מזוזות פתחי בית המדרש -"

 מצודות

אשרי אדם שומע לי, לשקוד (למהר) לבוא אל דלתותי בכל יום, ולשבת בקבע במזוזות פתחי, כדרך השומר היושב ומשמר בקבע.


 עצות

המפתח להצלחה בלימוד הוא ההתמדה. כך אומרת החכמה:

אשרי אדם שומע לי = הרבה אושר יהיה לאדם שישמע בקולי -

לשקוד = להשתדל, לעשות דבר-מה ביסודיות ובזריזות;   לשקוד על דלתותיי יום יום = להשתדל מאד לבוא בזריזות, בכל יום ויום, אל דלת בית המדרש;

לשמור מזוזות פתחיי = גם אם הדלתות עדיין סגורות, לשבת ליד המזוזות ולחכות, כמו שומר, עד שיפתחו אותן (רבי יהושע בן לוי לבניו, בבלי ברכות ח.).

לא תמיד הלימודים מעניינים, לא תמיד יש כוח ללמוד, לא תמיד יש חשק לקום בבוקר ולבוא אל בית המדרש; אבל מי שיתמיד ויבוא יום יום, בשעה הקבועה, אל הלימוד הקבוע - יזכה בסופו של דבר למצוא חיים, כמו שנאמר בפסוק הבא: "כִּי מֹצְאִי [מָצָא]י חַיִּים, וַיָּפֶק רָצוֹן מה'".

"עקביות - זו מילת המפתח! אם נתבונן על הדורות הקודמים, ואפילו דור אחד קודם, נראה שהאנשים היו עקביים, מתחילים משהו וגומרים אותו, הולכים יום יום לאותה עבודה בלי לקטר, להתלונן, להתעצל, להשתחרר, להיעדר, וכו'...

היום לא כולם הולכים לעבוד... אבל גם אלה שהולכים, הרבה מהם עוברים מעבודה לעבודה, היום הוא במפעל זה ולמחר הוא עבר לעסק ההוא... אין עקביות. ולכן יש הרבה מקרים של גירושין בדור שלנו, כי קשה לאדם להגיע יום יום לאותו בית, עם אותה אישה...

סוד ההצלחה בחיים היא העקביות!... הדגש כאן הוא על המילים יום יום! אם אתה רוצה ללמוד תורה ולהפיק מזה תועלת, אתה צריך ללמוד יום יום. השינוי לא קורה בפעם אחת. תתמיד, ואז תראה איך הדברים משתנים..." (הרב רונן חזיזה, חמש דקות תורה ביום, י"א אלול ה'תשס"ט).

 הקבלות

פסוקים רבים בתורה מזכירים את חשיבות הקביעות וההתמדה, ובפרט בעבודת ה', למשל במדבר כח3: "וְאָמַרְתָּ לָהֶם: זֶה הָאִשֶּׁה אֲשֶׁר תַּקְרִיבוּ לה': כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה תְמִימִם שְׁנַיִם לַיּוֹם עֹלָה תָמִיד".

יש מחז"ל שטענו, שההתמדה היא העיקרון החשוב ביותר בתורה:
"בן זומא אומר: מצינו פסוק כולל, והוא שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד,
בן ננס אומר: מצאנו פסוק כולל יותר והוא ואהבת לרעך כמוך,
שמעון בן פזי אומר: מצאנו פסוק כולל יותר והוא את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים!
עמד ר' פלוני על רגליו ואמר הלכה
כבן פזי, דכתיב: ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו" (מתוך הקדמת עין יעקב). ראו שניים ליום עולה תמיד.

לפי חז"ל, ההתמדה היא הדדית - כשאדם מתמיד בעבודת ה', גם ה' מתמיד בהשפעת שפע חומרי על האדם: "אני נתתי לכם את התורה, שתהיו עוסקים בה יום יום... חייכם שאשביע אתכם לחם מן השמים יום ביומו, שנאמר ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו... ולא עוד, אלא שאני מברך אתכם יום יום, שנאמר ברוך ה' יום יום יעמס לנו" (שמות רבה כה ט).

מהמילים דלתותיי למדו חז"ל, שהכניסה לבית הכנסת או לבית המדרש צריכה להיות דרך שתי דלתות: "אם הלכת להתפלל בתוך בית הכנסת, אל תעמוד על הפתח החיצון להתפלל שם, אלא הוי מתכוין להכנס דלת לפנים מדלת; 'לשקוד על דלתי' אין כתיב, אלא עַל דַּלְתֹתַי, ב' דלתות. ולמה כן? שהקב"ה מונה פסיעתך ונותן לך שכר" (דברים רבה ז ב, וראו גם בבלי ברכות ח א, ערוך השולחן צ כד). כך האדם עובר מעולם החול לעולם הקודש בהדרגה, לאחר תהליך של הכנה נפשית, מעין אולם הכניסה שבמקדש,   מלכים א ו3: "וְהָאוּלָם עַל פְּנֵי הֵיכַל הַבָּיִת עֶשְׂרִים אַמָּה אָרְכּוֹ עַל פְּנֵי רֹחַב הַבַּיִת עֶשֶׂר בָּאַמָּה רָחְבּוֹ עַל פְּנֵי הַבָּיִת".

 פרק ח    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות