חכמה ממרום עד לפתח ביתך

קוד: ביאור:משלי ח2 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ח    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   סיכום 
ח2 בְּרֹאשׁ מְרוֹמִים עֲלֵי דָרֶךְ, בֵּית נְתִיבוֹת נִצָּבָה;

 סגולות

- בראש מרומים (מקומות גבוהים) מעל הדרכים הראשיות, ובבתים ליד הצמתים שמהם מתפצלים נתיבים רבים, שם ניצבה (עומדת) החכמה ומשמיעה את קולה;

 מצודות

- כאילו עומדת בראש ההרים הרמים להשמיע קולה למרחוק;   נצבה אצל דרך, בבית (מקום) יתפרשו ממנו נתיבות רבות ומצויים שם אנשים רבים עוברים ושבים -


 עצות

חשוב להתאים את המסר למקום שבו מפרסמים אותו - ככל שהמסר מתפרסם במקום ציבורי יותר, כך הוא צריך להיות פשוט יותר, ולהתאים למכנה המשותף הנמוך ביותר של כל הרואים והשומעים (הציטוטים מפירוש מלבי"ם):

  • "תחילה תבוא החכמה בדברים פשוטים, וחוקים המסורים לכל ההמון, ויצייר שתעמוד על דרך הרבים, ששם הולכים כל העולם, והם פשטות דברי התורה וסיפוריה הפשוטים והמצוות כפי פשוטם, שנמסרים לכלל ההמון בשווה" - כשמציבים שלט בכביש הראשי, צריך להשתמש במסר פשוט, שכל אדם שיראה אותו יוכל להבין ולזכור בקלות;
  • "ואחר-כך תעמוד בית נתיבות, שאין הולכים שם רק אנשים פרטיים, והם דברי תורה שאין נמסרים לכל ההמון רק לחכמים שהם הולכים בנתיבות בפני עצמם, כמו דרך הדרוש ודרך המושכל שבתורה, ודרכי החסידות במצוות וטעמי המצוות," - כשמקימים דוכן בתחנה מרכזית, המסרים עדיין צריכים להיות פשוטים וקלים לקליטה, אך אפשר מדי פעם לפתח שיחה מעמיקה יותר, אם פוגשים אדם שמעוניין בכך;
  • "ואחר-כך תעמוד ליד שערים, שבו ישבו הסנהדרין והשופטים, והם חוקי התורה שנמסרות לסנהדרין וחכמי לב הגדולים, שהם קיבלו כל תורה שבעל-פה ומהם הוראה יוצאת לכל ישראל," - כשמקימים דוכן בשער או בכיכר העיר, אפשר להתמקד במסרים שמתאימים לסוג האוכלוסיה הגרה בעיר, ובערכים החשובים להם;
  • "ואחר-כך תרון במבוא פתחים, ששם ישבו יחידים בסתר בחדר הורתם, והם סודות התורה, כמו מעשה בראשית ומעשה מרכבה, שאין נדרשים ברבים, רק ביחיד וליחידי סגולה." - וכשעוברים מבית לבית, אפשר לפתח שיחה אישית מעמיקה עם כל אדם ואדם, לפי רצונו והבנתו, ולהתאים את המסר באופן אישי.

 דקויות

מה זה ראש מרומים?

1. ראש מרומים הוא מקורה האלהי של החכמה, "החכמה יורדת ממרום" (מלבי"ם), והיא מרוממת מעל כל דרך אנושית (הרב רונן חזיזה, חמש דקות תורה ביום, י"ג אב ה'תשס"ט).

- לפי זה, הפסוקים 2-5 מסודרים מלמעלה למטה: החכמה פונה קודם-כל למנהיגים הנמצאים בראש מרומים, אחר-כך לסוחרים ולשופטים הנמצאים בשערים, אחר-כך לאנשים הרגילים - אישים ובני אדם, ובסוף לטיפשים - פתאים וכסילים; ראו במבוא לפרק.

2. ראש מרומים הוא מקום גבוה (כגון הר, גבעה או שלט), הנמצא מעל הדרך הראשית, כך שכל מי שעובר בכביש הראשי יכול לראות אותו. החכמה אינה מתביישת - היא מפרסמת את המסרים שלה בראש חוצות.

- לפי זה, הפסוקים 2-3 מסודרים מהכלל אל הפרט: החכמה פונה אל הציבור הרחב בשלטי-רחוב גבוהים מעל הדרכים הראשיות, היא ניצבת בצמתים שמהם מתפצלות הנתיבות המשניות, היא עומדת ליד שערי הכניסה לעיירות, ואף עוברת בפתחי הבתים - כל זה כדי להשמיע את המסרים החשובים שלה.

3. חכמי התלמוד דרשו שראש מרומים הוא מקום נסתר, מעין "מגדל שן" אקדמי שבו מסתתר האדם הלומד חכמה עד שהוא מרגיש שהוא מוכן להתגלות עלי דרך: "כתיב 'בראש מרומים' וכתיב 'עלי דרך'?! בתחלה 'בראש מרומים' (מסתלק במחבואות), ולבסוף 'עלי דרך' (מורה הוראה לעין כל)" (בבלי עבודה זרה יט א (רש"י)).

 פרק ח    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות